Staże

Regulamin organizacji staży zawodowych

Załącznik nr 1 – Wniosek o zawarcie umowy trójstronnej o zorganizowanie stażu (do regulaminu)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy trójstronnej o zorganizowanie stażu (do regulaminu)

Załącznik nr 3 – Wniosek o zwrot kosztów opieki (do regulaminu)

Załącznik nr 4 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (do regulaminu)

Załącznik nr 1 – Program stażu

Załącznik nr 2 – Dziennik stażu

Załącznik nr 3 – Lista obecności

Załącznik nr 4 – Opinia o przebiegu stażu

Załącznik nr 5 – Potwierdzenie realizacji programu stażu

Załącznik nt 6 – Zaświadczenie o ukończeniu stażu

Załącznik nr 7 – Zaświadczenie Stażodawcy o wyliczonej wysokości wynagrodzenia

Załącznik nr 8 – Oświadczenie dot. dodatku wynikającego z opieki nad stażystą