Informacja do Stażodawców, Stażystów w ramach projektu „Nowa Łódź – Nowe Szanse”

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz mając na uwadze podpisaną z Miastem Łódź umowę trójstronną o zorganizowanie stażu, zalecamy stosowanie się do następujących rozwiązań:

Rozliczenia związane z realizacją umowy trójstronnej typu: listy obecności, miesięczny dziennik stażu, wnioski o zwrot kosztów dojazdu należy składać elektronicznie (po przez scan wysłany drogą mailową na adres m.budziarek@uml.lodz.pl),  a następnie ten sam dokument należy przesłać w wersji oryginalnej (papierowej) za pośrednictwem poczty lub przez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściach do Urzędu w następujących lokalizacjach:

ul. Piotrkowska 110;

ul. Zachodnia 47;

al. Piłsudskiego 100.

Zamknięte koperty z dokumentami należy zaadresować na:

Urząd Miasta Łodzi

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 

93-590 Łódź, al. Politechniki 32

Projekt: „Nowa Łódź-Nowe Szanse”

W przypadku wypłaty stypendiów stażowych –  będziemy uznawać oświadczenia uczestników dotyczące konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczenia uczestników / pracodawców o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa w którym odbywa się staż, oświadczenie uczestnika o konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania jako wystarczające potwierdzenie udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań.  

Oświadczenia należy składać elektronicznie (po przez scan wysłany drogą mailową na adres m.budziarek@uml.lodz.pl),  a następnie ten sam dokument należy przesłać w wersji oryginalnej (papierowej) za pośrednictwem poczty lub przez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściach do Urzędu w następujących lokalizacjach:

ul. Piotrkowska 110;

ul. Zachodnia 47;

al. Piłsudskiego 100.

Zamknięte koperty z dokumentami należy zaadresować na:

Urząd Miasta Łodzi

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 

93-590 Łódź, al. Politechniki 32

Projekt: „Nowa Łódź-Nowe Szanse”

Zasady kontaktu mieszkańców z urzędem zostały określone w zarządzeniu nr 3499/VIII/20 Prezydent Miasta Łodzi z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 42 638-55-57 lub mailowy m.budziarek@uml.lodz.pl  m.mocan@uml.lodz.pl .

<< Oświadczenie – zamknięcie zakładu >>

<< Oświadczenie – opieka nad dzieckiem >>

<< Oświadczenie – kwarantanna >>